Dụng cụ hàn cắt Jasic-Weldcom-Worx green

Thiết kế M&E

Thi công Điện - Nước - Pccc Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Máy Hàn bán Tự Động

Mã SP: Mig Jasic NB250E

Máy hàn Mig Jasic NB250E

Giá: 9.760.000đ

Mã SP: Weldcom MIG218P

Máy hàn MIG nhôm Weldcom MIG218P

Giá: 22.900.000đ

Mã SP: MZ 1000 J58

Máy hàn hồ quang chìm MZ 1000 J58

Giá: 84.700.000đ

Mã SP: MIG 350 (J1601)

Máy hàn bán tự động MIG 350 (J1601)

Giá: 21.800.000đ

Mã SP: MIG 250F N253

Máy hàn bán tự động MIG 250F N253

Giá: 14.330.000đ

Mã SP: MIG-250F (J44)

Máy hàn MIG Jasic MIG-250F (J44)

Giá: 15.000.000đ

Mã SP: MIG-250 (J04),

Máy hàn bán tự động MIG-250 (J04),

Giá: 10.400.000đ

Mã SP: Mig NB 200E

Máy hàn Mig NB 200E

Giá: 7.359.000đ

Mã SP: MIG-200 (J03)

Máy hàn bán tự động MIG-200 (J03)

Giá: 10.000.000đ

Mã SP: Multimag V2000

Máy hàn bán tự động Multimag V2000 Weldcom

Giá: 5.750.000đ

Mã SP: Miltimag V2500 Weldcom

Máy hàn Jasic Miltimag V2500 Weldcom

Giá: 7.750.000đ

Zalo
favebook
back-to-top.png