Dụng cụ hàn cắt Jasic-Weldcom-Worx green

Thiết kế M&E

Thi công Điện - Nước - Pccc Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Máy Hàn Que

Mã SP: ARES 500/380V

Máy hàn que ARES 500/380V

Giá: 14.620.000đ

Mã SP: Jasic ARC-400 (J45)

Máy hàn que Jasic ARC-400 (J45)

Giá: 11.270.000đ

Mã SP: ZX7 300E

Máy hàn que Jasic ZX7 300E

Giá: 4.990.000đ

Mã SP: ARC 250 R112

Máy hàn que dùng điện Jasic ARC-250 (R112)

Giá: 6.640.000đ

Mã SP: Jasic ARC 250I

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 250I

Giá: 4.940.000đ

Mã SP: Jasic ARC-250D

Máy hàn que Jasic ARC-250D

Giá: 6.120.000đ

Mã SP: ARES-200

Máy hàn que ARES-200

Giá: 3.990.000đ

Mã SP: Jasic ARC-200 (R04)

Máy hàn que Jasic ARC-200 (R04)

Giá: 3.580.000đ

Mã SP: Jasic ZX7 200E PRO

Máy hàn que Jasic ZX7 200E PRO

Giá: 2.740.000đ

Mã SP: Jasic ZX7-200E

Máy hàn que điện tử Jasic ZX7-200E

Giá: 1.990.000đ

Mã SP: ARES 150

Máy hàn que ARES 150

Giá: 2.690.000đ

Mã SP: Ares 400

Máy hàn que điện tử Jasic Ares 400

Giá: 7.930.000đ

Mã SP: ARC 200 R04

Máy hàn hồ quang Jasic ARC 200

Giá: 3.580.000đ

Mã SP: zx7 250e

Máy hàn que Jasic ZX7 250E

Giá: 2.970.000đ

Mã SP: máy hàn que điện tử jasic ARES 120

Máy hàn que điện tử Jasic ARES 120

Giá: 1.950.000đ

Zalo
favebook
back-to-top.png