Dụng cụ hàn cắt Jasic-Weldcom-Worx green

Thiết kế M&E

Thi công Điện - Nước - Pccc Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Dụng Cụ Cầm Tay

Mã SP: WU073 - Worx Green

Máy cắt gạch 1600W 110mm WU073 - Worx Green

Giá: 1.440.000đ

Mã SP: WU619 - Worx Green

Máy phay/soi 650W WU619 - Worx Green

Giá: 1.400.000đ

Mã SP: WU659 - Worx Green

Máy chà nhám rung 410W WU659 - Worx Green

Giá: 2.260.000đ

Mã SP: WU649 - Worx Green

Máy chà nhám rung 320W WU649 - Worx Green

Giá: 1.320.000đ

Mã SP: WU639 - Worx Green

Máy chà nhám rung 260W WU639 - Worx Green

Giá: 1.110.000đ

Mã SP: WU646 - Worx Green

Máy chà nhám rung 240W WU646 - Worx Green

Giá: 1.010.000đ

Mã SP: WU326P - Worx Green

Máy khoan búa 1010W 26mm WU326P - Worx Green

Giá: 2.620.000đ

Mã SP: WU340S - Worx Green

Máy khoan búa 800W 26mm WU340S - Worx Green

Giá: 2.500.000đ

Mã SP: WU107 - Worx Green

Máy khoan 650W 13mm WU107 - Worx Green

Giá: 1.390.000đ

Mã SP: WU118 (đầu măng ranh) - Worx Green

Máy khoan 380W 10mm WU118 (đầu măng ranh) - Worx Green

Giá: 730.000đ

Mã SP: WU118.1 (đầu vặn nhanh) - Worx Green

Máy khoan 380W 10mm WU118.1 (đầu vặn nhanh) - Worx Green

Giá: 770.000đ

Mã SP: WU746 - Worx Green

Máy mài góc 2200W 230mm WU746 - Worx Green

Giá: 2.860.000đ

Mã SP: WU738 - Worx Green

Máy mài góc 2200W 180mm WU738 - Worx Green

Giá: 2.650.000đ

Mã SP: WU729 - Worx Green

Máy mài góc 1400W 150mm WU729 - Worx Green

Giá: 2.050.000đ

Mã SP: WU816 - Worx Green

Máy mài góc 1100W 100mm WU816 - Worx Green

Giá: 1.410.000đ

Mã SP: WU926 - Worx Green

Máy mài góc 900W 125mm WU926 - Worx Green

Giá: 1.290.000đ

Mã SP: Máy mài góc dùng pin Li-ion 20V 100mm WU808.9 - Worx Green

Máy mài góc dùng pin Li-ion 20V 100mm WU808.9 - Worx Green

Giá: 2.910.000đ

Mã SP: WU380 - Worx Green

Máy khoan búa dùng pin Li-ion 20V WU380 - Worx Green

Giá: 5.050.000đ

Mã SP:

Máy mài góc Bosch GGS27L

Giá: Liên hệ

Mã SP:

Máy mài góc Bosch GGS6S

Giá: Liên hệ

Zalo
favebook
back-to-top.png