Dụng cụ hàn cắt Jasic-Weldcom-Worx green

Thiết kế M&E

Thi công Điện - Nước - Pccc Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Máy Hàn

Mã SP: TIG-400 (J98)

Máy hàn TIG dùng điện TIG-400 (J98)

Giá: 18.297.000đ

20.000.000đ

Mã SP: Jasic 200PACDC E20101

Máy hàn TIG-200P ACDC (E20101)

Giá: 12.198.000đ

13.000.000đ

Mã SP: Mig Jasic NB250E

Máy hàn Mig Jasic NB250E

Giá: 9.760.000đ

Mã SP: Weldcom MIG218P

Máy hàn MIG nhôm Weldcom MIG218P

Giá: 22.900.000đ

Mã SP: Tig 200P AC/DC R60

Máy hàn Tig 200P AC/DC R60

Giá: 12.500.000đ

Mã SP: MZ 1000 J58

Máy hàn hồ quang chìm MZ 1000 J58

Giá: 84.700.000đ

Mã SP: Plasma CUT60 (L211)

Máy cắt (Kim loại) công nghệ hồ quang Plasma CUT60 (L211),

Giá: 8.930.000đ

10.000.000đ

Mã SP: MIG 350 (J1601)

Máy hàn bán tự động MIG 350 (J1601)

Giá: 21.800.000đ

Mã SP: MIG 250F N253

Máy hàn bán tự động MIG 250F N253

Giá: 14.330.000đ

Mã SP: MIG-250F (J44)

Máy hàn MIG Jasic MIG-250F (J44)

Giá: 15.000.000đ

Mã SP: MIG-250 (J04),

Máy hàn bán tự động MIG-250 (J04),

Giá: 10.400.000đ

Mã SP: Mig NB 200E

Máy hàn Mig NB 200E

Giá: 7.359.000đ

Mã SP: MIG-200 (J03)

Máy hàn bán tự động MIG-200 (J03)

Giá: 10.000.000đ

Mã SP: TIG 315P AC/DC (R63)

Máy hàn Jasic TIG 315P AC/DC (R63)

Giá: 19.000.000đ

Mã SP: TIG 200P AC/DC E20101

Máy hàn Jasic TIG 200P AC/DC E20101

Giá: 12.198.000đ

Mã SP: Jasic TIG-200S W221

Máy hàn TIG Jasic TIG-200S W221

Giá: 4.209.000đ

Mã SP: ARES 500/380V

Máy hàn que ARES 500/380V

Giá: 14.620.000đ

Mã SP: Jasic ARC-400 (J45)

Máy hàn que Jasic ARC-400 (J45)

Giá: 11.270.000đ

Mã SP: Multimag V2000

Máy hàn bán tự động Multimag V2000 Weldcom

Giá: 5.750.000đ

Mã SP: 250p

Máy hàn jasic TIG Xung 250P

Giá: 8.170.000đ

Mã SP: TIG 301

Máy hàn jasic TIG 301

Giá: 7.290.000đ

Mã SP: TIG 303

Máy hàn Jasic TIG 303

Giá: 9.300.000đ

Mã SP: Jasic W223

Máy Hàn Tig 200A Jasic W223

Giá: 4.855.000đ

Mã SP: ZX7 300E

Máy hàn que Jasic ZX7 300E

Giá: 4.990.000đ

Mã SP: Tig 250A W227

Máy Hàn Tig Jasic Tig 250A W227

Giá: 5.995.000đ

Zalo
favebook
back-to-top.png