Dụng cụ hàn cắt Jasic-Weldcom-Worx green

Thiết kế M&E

Thi công Điện - Nước - Pccc Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Phụ kiện điện

Mã SP: Dây rút loại 75 sợi 4x150

Dây rút loại 75 sợi 4x150

Giá: 4.800đ

Mã SP: Dây rút loại 75 sợi 3x100

Dây rút loại 75 sợi 3x100

Giá: 2.700đ

Mã SP: Dây rút loại 75 sợi 10x500

Dây rút loại 75 sợi 10x500

Giá: 55.500đ

Mã SP: Băng keo hai mặt

Băng keo hai mặt

Giá: 12.600đ

Mã SP: Băng keo giáy 2f4

Băng keo giáy 2f4

Giá: 4.500đ

Mã SP: Băng keo dán thùng trong 5F

Băng keo dán thùng trong 5F

Giá: 10.000đ

Mã SP: đục 5f

Băng keo gian thùng đục 5F

Giá: 10.000đ

Mã SP: Băng Keo Điện Nano 10yard đại bàng

Băng Keo Điện Nano 10yard đại bàng

Giá: 3.600đ

Mã SP: Băng Keo Điện Nano 20yard đại bàng

Băng Keo Điện Nano 20yard đại bàng

Giá: 6.800đ

Mã SP: Băng Keo Điện Nano 20yard con nai

Băng Keo Điện Nano 20yard con nai

Giá: 6.000đ

Mã SP: nano 10 yard

Băng keo điện nano 10 yard con nai

Giá: 3.200đ

Zalo
favebook
back-to-top.png